Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Omslag1.JPG

Dette er nettressursen til læreverket for aktivitørfaget. Nettressursen inneholder oppgaver, lenkesamlinger, illustrasjoner, filmklipp og fordypningsstoff.

 

Læreverket består av tre lærebøker med tilhørende nettressurs. Lærebøkene er:

 

 

Gå til nettressursen for Aktivitørens helsefag.

Gå til nettressursen for Aktivitørens fagbok.

Gå til aktivitørlærlingens nettressurs.

 

Forfatterne:

 

Eva Austad er utdannet aktivitør med videreutdanning i rehabilitering, og er bachelor i pedagogikk fra NTNU. Hun har 25 års erfaring fra psykiatri, rehabilitering og eldreomsorg og underviser nå på Vg2 aktivitør ved Thora Storm videregående skole i Trondheim.

 

Karin Holvik Kjørrefjord Dagh er utdannet aktivitør og har lærerutdanning i Design og håndverk. I tillegg har hun videreutdanning som bibliotekar. Hun har 10 års erfaring som aktivitør i eldreomsorg og mange års erfaring som lærer på Vg2 aktivitør og Vg1 design og håndverk ved Lister videregående skole.

 

Inger Melby har yrkesfaglærerutdanning ved Høgskolen i Akershus, med videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid. Hun har industrierfaring, 10 års erfaring med aktivitørarbeid i psykiatrien og har dessuten arbeidet som håndverksutøver. Hun har arbeidet som faglærer i aktivitørutdanningen ved Romsdal videregående skole siden 2005.

 

Lærebøkene og nettressursen er utgitt med støtte fra

udir-logo.png