Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Utviklingshemming og utviklingsforstyrring

 

Ei utviklingshemming er ikkje noko ein blir frisk av, men noko ein person har for resten av livet. Dette er ei samlenemning på fleire ulike diagnosar, og ofte uklare tilstandar. I mange tilfelle er årsaka til tilstanden ein hjerneskade.

 

Det er stor forskjell på funksjonsnivået til personar som har ei utviklingshemming. Derfor må vi bli kjente med kvar enkelt person. Eit fellestrekk ved utviklingshemmingar er at evna til å klare seg sjølv i samfunnet er meir eller mindre redusert.

 

Ordsky C_2.jpg