Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Å kunne regne

Juledekorasjon_72 dpi.jpg
Foto: Ursula Deja-schnieder_Dreamstime.

Regning i aktivitørfaget betyr at du skal kunne regne ut priser på det du trenger å kjøpe. Du må ha kontroll på utgifter og inntekter slik at du vet hvor mye penger du kan bruke til aktivitetene.

 

Oppgaveforslag

Du skal lage budsjett for julebord for brukerne. Sett opp et budsjettet med med alle utgifter til julebordet. Du må også vise hvor inntektene kommer fra. Eksempel på poster i budsjettet:

 

Utgifter:

  • Mat
  • Drikke
  • Underholdning
  • Invitasjoner, porto, sanger
  • Pynt
  • Leie av lokale
  • Transport

 

Inntekter:

  • Egenandel fra brukere
  • Eventuell pengestøtte du har søkt om og mottatt

 

Etter julebordet lager du et regnskap over de eksakte utgiftene og inntektene til julebordet. Ideelt sett skal budsjett og regnskap komme på samme sluttsum. Ble det slik etter dette julebordet?