Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Lenkjer

Her finn du Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningslova).

Giftinformasjonssentralen.

Merking av farlege kjemikal. Her kan du sjå dei mest vanlege symbola med forklaringar av kva dei står for.

Kva blir avfallet til?

Der verdilaust blir verdifullt. Gjenvinning av glas og metallemballasje.

Ein humoristisk film om internkontroll.