Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Lover og regler

Et samfunn som skal fungere godt, er avhengig av et solid og gjennomarbeidet lovverk. Aktivitøren må følge en rekke lover, forskrifter og regler i arbeidet sitt.

En lov er overordnet og gjelder for alle som jobber innenfor det området som loven omfatter.

Forskrifter er retningslinjer som viser oss hvordan vi skal forholde oss til lovene, og de gir oss både rettigheter og plikter.

Regler kan være lokalt bestemt og kan variere fra kommune til kommune eller fra arbeidsplass til arbeidsplass. Arbeidsstedet eller institusjonen har vanligvis et sett med overordnede mål eller en visjon for virksomheten, som de ansatte må jobbe etter.

 

Ordsky 8.jpg