Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

GAP-modellen

GAP-modellen i kortversjon:

Kjelde: YouTube, Ingunn Skjesol Bulling.