Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Barn sine rettar

 

Handikappa barn si foreldreforeining har laga ein film om barna sine rettar:

Kjelde: YouTube, Geir Tegler.