Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Bedriftens mål

1. Søk på nettet etter to bedrifter i nærområdet ditt, som arbeider med tilrettelagt arbeid eller er en vekstbedrift. Finn bedriftenes overordnende mål eller visjoner.

 

2. Søk på nettet etter kommunen din og etter nabokommunen. Finn begge kommuners overordnende mål eller visjoner.

 

3. Finn det overordnede målet eller visjon for den bedriften du har vært på i praksis.

 

4. Skriv ned dine tanker rundt det du har funnet. Er det noen forskjell på mål og visjon? Hva er forskjellene? Hva synes du er lurest å ha av overordnet mål eller en visjon?