Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Arbeidsprosessen

Å bli godt kjent med brukerne dine betyr at du må snakke med dem hver gang dere treffes. Du må bygge en trygg og god relasjon til hver enkelt person. Hvis en bruker har begrenset eller ingen språkfunksjon, må du være sammen med personen slik at dere kan kommunisere gjennom blikk, tegn og kroppsspråk. Observer alle brukerne dine, ansiktsuttrykk, oppførsel og kroppsspråk forteller vel så mye om hvordan en person har det som det ord kan gjøre.

 

Hva du må vite om brukeren:

  • hva vedkommende klarer selv
  • på hvilke områder det er behov for hjelp og tilrettelegging
  • hva personen er interessert i og liker å holde på med
  • hvem som er familie og pårørende
  • hvilke hjelpemiddel personen har eller har behov for

 

Ordsky B_3.jpg