Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Musikkterapi

 

"Syng for livet" – Krafttak for allsong:

Kjelde: YouTube, Kultursalongen.

 

Innslag i Dagsrevyen 21 om korleis bruk av song lettar stell og minskar medisinbruk på Lillehammer Helsehus:

Kjelde: YouTube, Trond Halstein Moe

 

Her er ein film om "senior fitness":

Kjelde: YouTube, Stefany Adinaro