Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Kroppen

Vi trenger grunnleggende kunnskap om hvordan en normal kropp skal fungere før vi kan gjøre begrunnede og gode tilrettelegginger for brukerne.


Skal vi arbeide med rehabilitering, er en slik grunnleggende kunnskap om kroppen en forutsetning. Aktivitøren må også vite at et sunt og variert kosthold kan forebygge mange sykdommer, og at helsemyndighetene anbefaler minimum tretti minutter mosjon hver dag. Forskning viser at aktivitet forebygger hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2, høyt blodtrykk og enkelte typer kreft. Mosjon og aktivitet vedlikeholder også den kognitive funksjonen. Hvis brukerne blir fort slitne, kan aktiviteten deles i for eksempel 3 x 10 minutter. Varierte aktiviteter som å gå tur, svømme, danse eller trene i trapper setter mange pris på. Ungdom bør være aktive i minst seksti minutter hver dag.


Aktivitet gir glede og livskvalitet. Det hindrer også overvekt og øker koordineringen som mange av brukerne våre trenger å øve opp.


Ordsky02.jpg