Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Hjelpemiddel

Vi har mange ulike hjelpemiddel.

I denne oppgåva skal du nemne og skrive om ulike tekniske hjelpemiddel. Finn fleire typar hjelpemiddel til ADL og andre aktivitetar. Finn gjerne nokre bilete på Internett eller ta bilete sjølv. Hugs teieplikta dersom du tar bilete av personar.

 

Notat:

 

Hjelpemiddel 1.jpg Hjelpemiddel 2.jpg
Foto: ScandinavianStockPhoto, Elena Elisseeva (t.v.) og  Horst Schwerthalter (t.h.)