Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Lenkjer

 

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon.

 

Multippel sklerose

Meir informasjon om multippel sklerose finn du på nettsidene til MS-forbundet og i Felleskatalogen.

 

Diabetes

Meir informasjon om diabetes på Diabetesforbundet sine nettsider.

 

Epilepsi

Meir informasjon om epilepsi på Norsk Epilepsiforbund sine nettsider eller på nettsidene til Norsk Helseinformatikk.

Norsk Helseinformatikk har også ein animasjonsfilm som viser kva som skjer i cellene.

 

Snellens tavle.jpg

Snellens tavle, som som ein bruker for å teste synet.
Kjelde: Wikimedia Commons, Jeff Dahl.

Syn

Norges blindeforbund.

Norges optikerforbund.

Her kan du lese om symptom på ulike augesjukdommar.

 

Høyrsel

Les meir om pasientorganisasjonane:

Norges døveforbund.

Hørselshemmedes landsforbund.

Null sus – ein film om øyro dine.

 

Revmatisme

Norsk revmatikerforbund.

På nettsidene til Norsk helseinformatikk kan du lese om leddgikt.

Du kan lese meir om Bekhterevs sykdom på nettsidene til Norsk helseinformatikk.

 

Cerebral parese (CP)

Cerebral Parese-foreningen.

 

Synsnedsetjing

Her kan du sjå nokre filmar som syner korleis vi skal leie personar med synsnedsetjing i ulike situasjonar.

Ulike videoklypp med aktivitetar for barn med synsnedsetjing:

 

Høyrselnedsetjing

Høyrselssimulator. Høyr korleis høyrseltap kan arte seg.

 

Kombinert sansetap

Petter er 21 år og døvblind. Han er veldig glad i fysisk aktivitet. I denne filmen får vi sjå ulike aktivitetar, og korleis han og mora kommuniserer.