Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Fordypningsfag

I dette kapitlet bruker vi begrepet fordypningsfag om det som nå kalles yrkesfaglig fordypning (YFF). Fordypningsfaget utgjør en stor del av timene på programområdet for aktivitør Vg2. Faget er et viktig redskap for å bli bedre kjent med brukergruppene og erfare hvordan aktivitørarbeidet fungerer ute på arbeidsplassene. I tillegg kan vi fordype oss i ett tema eller område som hører til aktivitørfaget. Vi kan også bruke deler av tiden til å starte ungdomsbedrift. Ungdomsbedrift gir god trening i samarbeid og øvelse i bruk av budsjett og regnskap.

 

Ordsky 9.jpg