Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Gjenbruk

Bruk dei kreative evnene dine og lag ei anleis veske. Som materialar kan du bruke av det vi har på skolen eller ta med heimefrå, f.eks. ei øskje eller kartong.

 

Lag minst tre ulike forslag og bestem deg for éin du vil lage. Lag detaljteikning av den.

Notat:

 

Oppgåva skal leverast med skisser, bilete, instruksjonsskjema og det ferdige produktet.

Notat:

 

Rekn ut eventuelle kostnader.

Notat:

 

Kva mål i læreplanen blir dekka av denne oppgåva?

Gjenbruk_veske og pung laget av juicekartong_72.jpg
Gjenbruk: Veske og pung laga av juicekartongar.
Foto: Inger Melby.