Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Oppgavemal og vurderingsskjema

 

Vg2 Aktivitør

 

Oppgave  nr.

 

Fag:

 

Tema:

 

Arbeidsform:

 

Felles læringsmål

 

 

Individuelt mål

 

 

Oppgavetekst

 

 

Rammer for oppgaven

 

 

Vurderingskriterier

 

 

 

Egenvurdering av arbeidet

 

 

Her skal du selv vurdere innsatsen din og løsning av oppgaven ut fra målene.

 

Vurderingsskjema:

Oppgave nr.

 

Vurderingskriterier Kjennetegn på måloppnåelse
Høyt nivå 6–5 Middels nivå 4–3 Lavt nivå 2–1
Egenvurderingen: Hvordan du vurderer ditt eget arbeid Du er kritisk, reflekterer over og vurderer din egen oppgave. Du ser muligheter og foreslår endringer og begrunner valgene dine. Du skriver mest om det som skjedde og det blir i mindre grad vurdering av eget arbeid. Du har noen begrunnelser for valgene dine. Du skriver bare noe av det som skjedde og har ingen vurderinger av eget arbeid. Begrunnelser mangler.

 

Elevens ønske om karakter før påbegynt arbeid:

 

Elevens karakter etter utført oppgave:

 

Lærerens karakter:

 

Kommentarer:

 

Last ned skjemaet som pdf-fil.