Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Vurdere aktivitet med én bruker

Les om vurdering av aktivitet på side 55 i Aktivitørens fagbok. Bruk skjemaet på side 56 på en aktivitet når du er ute i praksis.

Her kan du laste ned skjema for å vurdere aktivitet med én bruker, i BINARYword-format eller i BINARYpdf-format.

Eller du kan skrive inn dine vurderinger her:

 

Navnet på brukeren:

Navnet på aktiviteten:

Vurdering av aktiviteten. Var aktiviteten egnet til brukeren?
Aktivitetssituasjonen. Var alt godt tilrettelagt for denne personen?
Er målet med aktiviteten nådd?
Beskriv gjennomføringen.
Observer og beskriv brukerens funksjonsnivå.
Hva kan forandres på?
Hjelpemidler.
Hvordan var ditt eget engasjement?