Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

For eldre

Ein moderne Sjukeheim i Sarpsborg kommune. Tilrettelegging og teknologi:

Kjelde: YouTube, Sarpsborg kommune.