Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Forslag til veiledning

Her er et forslag til tema for veiledning gjennom hele læretiden:

 

Samtale med veileder Dato Dato Dato Dato Dato
Begrunn hvorfor. Veileder etterspør lærlingens tanker rundt oppgaven/aktiviteten lærlingen har utført.
Lærlingen må begrunne hvorfor aktiviteten blir tilbudt akkurat denne brukeren.
Refleksjon rundt eget initiativ til å sette i gang aktiviteter.
Refleksjon rundt egen ledelse av en-til-en-aktiviteter. Er den god nok?

Refleksjon rundt egen ledelse av gruppeaktiviteter. Er den god nok?

Refleksjoner rundt hva som skjer når vi aktiviserer i en gruppe. Observere grupperelasjoner.

Bli bevisst på brukermedvirkning, og sette ord på hvordan dette kan gjøres.
Lærlingen setter opp plan til en bruker for å bruke aktiviteter til å øke/vedlikeholde funksjonsnivået.
Gi lærlingen muligheter for selvstendig å velge aktiviteter og å prøve dem ut. Husk å sette av tid til refleksjon og evaluering etter aktiviteten.
Lærlingen må lage plan for egen læring. Hva skal fokuseres på til neste veiledning?
Gjør lærlingen bevisst på samarbeidet med kolleger, pårørende og frivillige. Kan dette forbedres?
Aktivitøren kan gjøre mye for å hjelpe brukeren til å ha et sunnere kosthold. På hvilke måter?
Aktivitøren kan gjøre mye for å hjelpe brukeren til å være mer fysisk aktiv. På hvilke måter?

Som lærling har du ansvar for å utnytte læretiden på best mulig måte. Hvordan skal du gjøre det?

 

Last ned tema for veiledning som pdf-fil.