Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Naturen som læringsarena

 

Denne filmen viser nokre nyttige tips til å bruke naturen som læringsarena:

 

Kjelde: YouTube, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet