Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Noen begreper

Nedenfor finner du noen begreper og foklaringene på dem. Koble sammen begrepene med de riktige forklaringene.