Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Forberedelse til utplassering i fordypningsfag

Bruk lærebøkene og notater fra timene. Finn ut hvilke aktiviteter du tror kan egne seg for den brukergruppen du skal ha i praksis.

1. Lag en liste på ti aktiviteter som du mener kan passe brukergruppen.

2. Velg de tre aktivitetene som du har mest lyst til å gjennomføre.

3. Skriv ned hvordan du vil planlegge og tilrettelegge de tre aktivitetene. Husk å lage mål for aktivitetene. Notater:

4. Hva vil du ta spesielt hensyn til hos brukergruppa? Sett opp liste.

5. Hvorfor er det viktig å ta slike hensyn? Begrunn svaret.

 

Saapebobler.jpg
Foto: ScandinavianStockPhoto, Eugene Kalenkovich.

Lever inn oppgaven. Den vurderes etter

  • om alle punktene i oppgaven er oppfylt
  • hvor relevante aktivitetene er for brukergruppen
  • tilrettelegging
  • spesielle hensyn
  • begrunnelser

Oppgaven bedømmes med: Bestått – Ikke bestått

Velg den aktiviteten du er mest fornøyd med og presenter den for klassen.

Gjennomfør aktiviteten når du er ute i praksis.