Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Barns utvikling

Vi forandrer oss mye fra vi blir født til vi blir voksne. Kroppen vokser og utvikler seg både fysisk og motorisk. Hjernen utvikler seg også i takt med at vi vokser og erfarer nye ting i oppveksten, det vil si at vi utvikler oss intellektuelt. Vi forstår først bare konkrete ting, men etter hvert kan vi også forstå det som er abstrakt. Vi tar i bruk kroppen og sansene våre til å forstå og erfare omgivelsene og verden rundt oss. Etter hvert greier vi å tolke og forstå det vi opplever og ser.


Utviklingen skjer i samspill med andre i et sosialt miljø. For at vi skal kunne utvikle personligheten er vi avhengige av samspillet mellom miljøet og den indre utviklingen. Utviklingen utgjør en helhet hvor forskjellige sider påvirker hverandre. For å skjønne sammenhengen i utviklingen hos barn deler vi den inn i fire hovedgrupper, og viser med det ulike sider av utviklingen:


  • fysisk og motorisk utvikling
  • språkutvikling
  • lekeutvikling
  • sosial og følelsesmessig utvikling

Ordsky05.jpg