Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Arbeidsplassar og fleirkulturelt samfunn

 

Det fine med aktivitøryrket er at vi kan jobbe med alle typar menneske som treng ei ekstra tilrettelegging i kvardagen. Vi kan arbeide med barn, vaksne og eldre, uavhengig av kva funksjonsnivå dei har. Aktivitøren kan også vere med på å gjere overgangen til norsk kultur og språk lettare for våre nye landsmenn. Uansett kor vi arbeider, så er aktivitøren sitt mål at brukarane skal få styrka sjølvkjensle og oppleve meistring.

 

Ordsky 12.jpg