Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Psykologi og utvikling

Når vi jobber med mennesker, er det viktig å kunne mye om det som fungerer normalt hos mennesker, og hva vi skal se etter når ting er unormale. For å være en god hjelper må vi ha kunnskap om hvordan mennesker fungerer.

Ordsky04.jpg