Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Helse, miljø og tryggleik

Helse, miljø og tryggleik er ei samlenemning som i daglegtale blir forkorta til HMT. På bokmål er forkortinga HMS (helse, miljø og sikkerhet). Det går ut på at arbeidsplassen skal tilretteleggast slik at ein førebygger skadar og sikrar alle eit godt arbeidsmiljø. HMT omfattar alle, både tilsette og brukarar.

 

Ordsky 10.jpg