Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Bli kjent-oppgave

Bruk gamle aviser, blader og bilder til denne oppgaven.

Du skal lage en plakat i A3-format som skal henge på veggen i klasserommet. Plakaten skal inneholde:

  • Navnet ditt
  • Noe som kjennetegner deg
  • Interesser og hobbyer
  • Hva slags farger du liker
  • Eventuelle kjæledyr

Du kan klippe og lime fra blader og/eller aviser. Bruk fin skrift. Du bestemmer selv fargen på bakgrunnsarket.
Presenter deg selv deg selv og plakaten for klassen.

Lykke til.

Solnedgang_kap 9.JPG New York_kap 9.JPG
Begge foto: Karin H.K. Dagh.