Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Repetisjon før fagprøva

 

1. Kva er generelt for denne gruppa?

 

2. Kva er skilnaden på lette, middels og alvorlege psykiske lidingar?

 

3. Kva tilretteleggingar er nødvendige?

 

4. Forklar grundig tre ulike diagnosar (ei blanding av lette og tunge diagnosar).

 

5. Er det tilleggssjukdomar som er vanlege?

 

6. Korleis kommuniserer (snakkar) du med denne brukergruppa?

 

7. Er det andre viktige ting du kjem på?