Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Aktivitørlærlingens ressursbok

Omslag bok 3.jpg
Læretiden i aktivitørfaget er starten på et selvstendig og givende yrke. Du kan blant annet arbeide med barn, utviklingshemmede, eldre og personer med ulike fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser. Opplæringen starter med at du observerer og arbeider tett sammen med veilederen og brukerne. Det tette samarbeidet mellom lærling, kollegaer og brukere gir deg viktig kunnskap. Etter hvert vil du få selvstendig ansvar for planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av aktiviteter.
 
Aktivitørlærlingens bok skal være en teoretisk og praktisk støtte for deg under hele læretiden. Du finner råd og tips som er nyttige i det daglige arbeidet med alle typer brukere. Det beste utbytte av boka får du ved å bruke den jevnlig som teoretisk bakgrunn for det praktiske arbeidet.
 
Dette er nettressursen til Aktivitørlærlingens bok. Her finner du mer fagstoff, oppgaver, øvelser, oppskrifter og illustrasjoner og filmklipp.