Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Utviklingshemming og utviklingsforstyrring

Utviklingshemming er ei samlenemning for fleire ulike tilstandar eller diagnosar. Felles kjenneteikn er at evna til å lære og til å greie seg i samfunnet er meir eller mindre redusert. Utviklingshemming er ei livslang funksjonshemming og er ofte eit resultatet av ein diffus hjerneskade. Men vi skal hugse på at sjølv om personar med utviklingshemming kan ha vanskar med å lære, greier dei ofte å tileigne seg ny lærdom og kunnskap. Skilnaden er at dei bruker lengre tid på det enn dei med ei normal utvikling.

Ordsky07.jpg