Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

GPS-sendar på demente

 

Denne filmen viser bruk av GPS-sendar på demente:

 

Kjelde: YouTube, GDX.no.