Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Filmar om hjerneslag

Landsforeningen for slagrammede (LFS) har som hovudoppgåve å hjelpe slagramma å reise seg igjen etter eit hjerneslag. Rett rehabilitering, så snart som mogeleg etter akuttfasen  på sjukehus, er viktig for å komme seg igjen.

LFS har ei rekkje med filmar om slag:

Reis deg etter slaget

 

Problem med språk og tale etter eit slag

 

Problem med syn og høyrsel etter slag

 

Problem med kroppen etter slag

 

Usynlege skadar og kognitiv svikt etter slag

 

Trøttleik, depresjon og personlegdomssendringar etter slag

 

Korleis og kor kan ein få hjelp til rehabilitering etter slag

Kjelde: LANDSFORENINGEN FOR SLAGRAMMEDE LFS