Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Fysisk funksjonsnedsetjing

 

Ei fysisk funksjonsnedsetting kan for eksempel vere ei nedsetting i rørsle-, syns- eller høyrselsfunksjonen. Nokre bruker hjelpemiddel som krykkjer, rullestol eller har ein førarhund. I slike tilfelle er det lett for omgivnadene å oppdage og eventuelt tilby seg å hjelpe til viss det skulle vere behov for det.

 

Ikkje alle funksjonsnedsettingar visest utanpå. Fleire sjukdommar kan føre til ei ikkje synleg funksjonsnedsetting. Eksempel på det er epilepsi, diabetes, allergi, hjarte- og lungesjukdommar eller ein hjerneskade.

 

Ordsky C_4.jpg