Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Presentasjonsteknikker

Aktivitøren skal rapportere og observere det som skjer på arbeidsplassen. Opplysningene vi registrerer må være lagret systematisk, slik at vi kan finne dem fram igjen. Vi skal kunne bruke opplysningene senere, både til rapportskriving og i andre sammenhenger overfor arbeidsgiver og andre. Resultater og observasjoner er verdifulle når vi skal begrunne budsjettforslag og ønsker for avdelingen overfor arbeidsgiver.

 

Ordsky 7.jpg