Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Sprek på skolen

 

En gruppe studentar frå fysioterapistudiet ved Høyskolen i Bergen har vore på Follese skole og laga video om fysisk aktivitet i skolen. Dei lot seg særleg begeistre av Askøyskolane si satsing på Trivselslederprogrammet, som er med på å skape mykje aktivitet i skolekvardagen.

 

Kjelde: YouTube, Askøy kommune.