Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Vurdere gruppeaktivitet

Les det som står om vurdering av gruppeaktiviteter på side 56 i Aktivitørens fagbok. Bruk dette skjemaet til å vurdere en fysisk aktivitet for en gruppe.

Her kan du laste ned skjema for å vurdere aktivitet med én bruker, i BINARYword-format eller i BINARYpdf-format.

Eller du kan skrive inn dine vurderinger her:

 

Navnet på aktiviteten:

Var vanskelighetsgraden på aktiviteten
passende for de fleste i gruppen?

Var lengden på aktiviteten passende?
Bør noe med aktiviteten
tilrettelegges bedre?
Bør noen får tilbud om en annen
type aktivitet i stedet?
Var det nok hjelpere?
Var lokalet eller stedet
egnet for aktiviteten?
Hadde alle tilgang på
nødvendige hjelpemidler?
Skjedde aktiviteten på
en egnet tid på dagen?
Hvordan var ditt eget engasjement?
Hva ville du ha forandret til
neste gang?