Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Samarbeidspartnere

 

Aktivitøren samarbeider med veldig mange forskjellige personer og yrkesgrupper. Noen arbeider vi tett med til daglig, mens andre har vi samarbeid med bare av og til. Hvem som blir våre samarbeidspartnere, og hvem vi arbeider tett med til daglig, er avhengig av brukerne våre og hvor vi arbeider.

Aktivitøren har også andre kontakter, for eksempel frivilligsentraler og frivillige lag og organisasjoner. En del diagnoser har i tillegg sine egne foreninger som kan være gode samarbeidspartnere for oss og kilder til ny informasjon. Det er også fint å ha god kontakt med forbundene som organiserer aktivitører. Det samme gjelder lokalt næringsliv, kulturliv og ulike legater.

 

Ordsky 13.jpg