Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Ressurs i læretiden

Med god opplæring blir lærlingen en ressurs for hele bedriften. Utdanningsdirektoratet har listet opp fem gode grunner til at bedrifter bør søke om å bli lærebedrifter:

 

  1. Bedriften viser at den tar samfunnsansvar
  2. Det tilfører bedriften ny kompetanse
  3. Ansatte i bedriften får mulighet til å prøve seg i en ny rolle
  4. Bedriften tar i bruk landets beste rekrutteringsordning
  5. Det er økonomisk gunstig

 

Du kan lese nærmere begrunnelse på Utdanningsidrektoratets nettsider.