Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Hjelpemidler

Mange av brukerne våre har ett eller flere hjelpemidler som de er avhengige av i dagliglivet. Du må derfor bli kjent med de vanligste hjelpemidlene og vite hvordan de skal brukes. Ofte er det aktivitøren brukerne kommer til hvis det er noe galt med et hjelpemiddel. Da må du hjelpe brukeren med å få det ordnet.

 

Ordsky B_5.jpg