Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Tilrettelagd arbeidsliv

 

Filmen nedanfor er ein film om arbeid og funksjonshemming. Møt leiinga og medarbeidarar på ByPro Holmlia og Aurora Verksted i Bærum som tilbyr varig tilrettelagt arbeid for personar med nedsett funsjonsevne. Møt David og Elisabeth som begge har cerebral parese og ulikt funksjonsnivå, men som fungerer i det ordinære arbeidslivet, som høvesvis trainee og prosjektmedarbeidar.

Kjelde: YouTube, CPforeningen sin kanal.