Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Brukermedvirkning

Aktivitørens fokus er at det vi gjør skal være til det beste for brukeren. For å få det til må vi snakke med brukerne og bli godt kjent med dem.

Brukermedvirkning kan være mange forskjellige ting:

  • Snakke med brukeren. Sett av nok tid.
  • Spør hva brukerne vil/ønsker.
  • Brukerne kan delta i planleggingen av aktiviteter.
  • Brukerne kan delta i forberedelse til aktiviteten. For eksempel være med å dekke bord og pynte til festen.
  • Brukere som har egne oppgaver under aktiviteten. Et eksempel kan være å lese tallene til bingo.
  • Brukerne kan delta på evaluering av aktiviteten. Spør brukerne om det er noe de mener bør forandres til neste gang.
  • Hvis en bruker ikke har språk må vi bruke ekstra tid for å få til brukermedvirkning. Mange uttrykker seg tydelig gjennom kroppsspråk. Det kan i tillegg være lurt å snakke med pårørende eller kolleger som kjenner brukeren bedre enn meg.
  • Skriftlig spørreundersøkelse. Da kan du lage noen spørsmål om hvilke typer aktiviteter brukerne ønsker seg. Spør også om det er noen aktiviteter som brukerne savner. Skal en slik undersøkelse ha en hensikt så må du passe på at alle brukere får fylle den ut. Noen trenger kanskje litt hjelp, eller pårørende kan hjelpe til med å fylle ut.
  • Ta med ønsker fra undersøkelsen når du setter opp aktivitetsplan.