Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Læretiden

 

I aktivitørfaget er læretiden to år i bedrift. Det første året omtales som opplæring i bedrift og det andre året som verdiskapning. I mange kommuner er det vanlig at lærlingen bytter arbeidsplass etter første året. Det sikrer at lærlingen får bredere kunnskap i yrket, og et større nett av kontakter og mulige samarbeidspartnere. Noen kommuner har også ordninger som gjør at deler av læretiden kan være i utlandet.

 

Ordsky B_1.jpg