Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Psykisk funksjonsnedsetjing

 

Rundt halvparten av folket i Noreg kan oppleve psykisk funksjonsnedsetting i løpet av livet. Slike plager og lidingar finst i ulike alvorsgradar – frå enkle fobiar, lettare angst og depresjonar, til alvorlege tilstandar som psykosar. Alle psykiske lidingar påverkar tankane våre, veremåten, kjenslene, åtferda og omgangen med andre.

 

Ordsky C_3.jpg