Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Psykisk funksjonsnedsetjing

 

Rundt halvparten av folket i Noreg kan oppleve psykisk funksjonsnedsetting i løpet av livet. Slike plager og lidingar finst i ulike alvorsgradar – frå enkle fobiar, lettare angst og depresjonar, til alvorlege tilstandar som psykosar. Alle psykiske lidingar påverkar tankane våre, veremåten, kjenslene, åtferda og omgangen med andre.

 

Ordsky C_3.jpg