Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Lenkjer

Diagnosar

Nokre gonger kjem aktivitøren i kontakt med brukarar som har sjeldne sjukdommar. Då er det fint å ha stader der vi kan få vite meir om diagnosane. Lækjarar, sykepleiarar og pårørande kan fortelje oss mykje. I tillegg kan vi hente kunnskap på nettet.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnosar. Kva er sjeldne diagnosar?

Senter for sjeldne diagnosar.

Helsenorge har laga ein oversikt over sjeldne diagnosar.

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnosar.

Ein film frå Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnosar.

TRS har ei samling av filmar  som handlar om ulike sjeldne sykdommar.