Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Å kunne skrive

 

Å kunne skrive vil si at du skal kunne formidle egne meninger og kvalitetssikre det arbeidet du gjør skriftlig. Du må kunne skrive rapporter, søknader og bestillinger. Du må kunne lage planer, innbydelser og plakater.

 

Oppgaveforslag

 

Skrive_72 dpi.jpg
Foto: Radu Razvan | ScandinavianStockPhoto.

Lag en konkurranse for brukerne

Du skal lage skriftlige spørsmål som brukerne skal besvare. Ut i fra hvem brukerne er og hvilke spørsmål du lager, må du bestemme om du skal oppgi svaralternativer. Del gjerne inn brukerne i flere lag.

 

Pass på at spørsmålene er så forskjellige at alle får spørsmål fra tema de er interessert i. Det må også være tema som passer for begge kjønn.

 

Lage planer

For både brukere og ansatte kan det være greit å ha en skriftlig oversikt over faste aktiviteter. Lag en plan for hver uke hvor det står aktivitet, tidspunkt og sted. Planen må henges godt synlig for både brukere, ansatte og pårørende. Heng gjerne planen på flere steder.

 

Det kan godt stå på planen hvilke ansatte som er ansvarlig for de forskjellige aktivitetene.