Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Fuglekasse

Her er ei foklaring på korleis du kan lage fuglekasse:

Materialar:

  • Det går med ca. 2 meter vanleg trebord (ikke impregnert) med breidd 15 cm.
  • Bruk galvanisert spiker og rustfrie skruer.
  • Tau til å henge opp med.

 

Framgangsmåte:

  • Merk opp nøyaktige lengder på trebordet og sag opp med handsag eller bandsag.
  • Bor eit hol i frontveggen, ca. 5 cm målt ovanfrå og nedover.
  • Det lurt å bore tynne hol for spikrar eller skruer før du spikrar eller skrur saman. Då sprikk ikkje materialane så lett.
  • Begynn med å spikre eller skru saman veggene, avslutt med botnen. Spikre fast ein spiker på kvar side på bakveggen til å feste tauet i. Tauet bruker du til å hengje opp fuglekassen i eit tre. Sjå teikninga.
  • Dersom taket ligg laust på, må du ha ein tung stein på toppen. Du kan også feste taket med hengsler. Hengsler kan du lage av lær eller skinn som du spikrar fast. Bruk i tillegg lodd på taket eller skru fast ein krok slik at andre dyr ikkje kjemm inn i kassen.
  • Heng opp kassen(-ane) i eit tre minst 2 meter over bakken i god tid før hekkinga startar om våren. Hugs å gjer rein kassen etter sesongen. Dei ulike fugleartane har ulike behov når det gjeld avstanden frå fuglekassa og ned til bakken.

 

Les mer om fuglar og fuglekassar på Internett.

Fuglekasse.jpg