Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Å arbeide på sjukeheim

Denne filmen viser korleis det er å arbeide på ein sjukeheim:

Kjelde: YouTube, Sykehjemsetaten.