Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Etikk og kommunikasjon

Etikk er en grunnleggende del av måten du arbeider på, og som sier noe om hvordan vi skal oppføre oss når vi jobber med mennesker. Vi kan si at etikk er retningslinjer for hvordan vi bør leve sammen, og moral er hvordan vi praktisk lever etter disse retningslinjene.

Kommunikasjon handler om hvordan vi gjør oss forstått og snakker med kollegaer og brukere. Det finnes mange ulike former for kommunikasjon.

Ordsky01.jpg