Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Lett blanding

1. Kva er utviklingshemming?

2. Kva er kjenneteikn på utviklingshemming?

3. Kva alternativ er IKKJE ei mogeleg årsak til utviklingshemming?

4. Kva alternativ er IKKJE eit vanleg tilleggshandikap hos utviklingshemma?

5. Kva er IKKJE grunnen til Fragilt X syndrom?

Influensa.jpg
Kan rus under svangerskapet vere årsaka til Williams
syndrom, Prader-Willis syndrom eller Downs syndrom?
Foto: ScandinavianStockPhoto, Beth van Trees.

6. Kva er årsaka til Williams syndrom?

7. Kva er årsaka til Prader-Willis syndrom?

8. Kva er årsaka til Downs syndrom?

9. Kva er utviklingsforstyrring?

10. Kva er mogelege årsaker til Tourettes syndrom?

11. Kva kan årsaka til Aspergers syndrom vere?

12. Kva skuldast Retts syndrom?