Aktivitorens Helsefag;

Aktivitørfaget

Lenker

Norges_lover.jpg
Foto: Wikimedia Commons.

På Lovdata finner du oversikt over alle lover og forskrifter.

 

Opplysningsplikten

Du kan lese om opplysningsplikten på Lovdata.

 

Arbeidsmiljøloven

Her finner du Arbeidsmiljøloven.

 

Helsepersonelloven

Her finner du Helsepersonelloven.

 

Pasient og brukerrettighetsloven

Her finner du Pasient og brukerrettighetsloven.